obsazená lůžka celkem z toho JIP z toho UPV
29 11 6