obsazená lůžka celkem z toho JIP z toho UPV
35 0 0